Om

Om Företaget

Vi är specialiserade på lås och säkerhetsprodukter för privatpersoner och företag


Vårt mål är att installera samt leverera lås och säkerhetsprodukter till såväl företag som privatpersoner av god kvalite och med bra service.


Vi eftersträvar en nära och öppen kontakt med våra kunder för att säkerställa en trygg affär.


Som kund hos oss ska du kunna känna att vi är öppna och lyhörda på dig och dina önskemål för att kunna säkerställa att resultatet blir som du önskar.   


Ingetnting är för stort eller smått för oss utan kontakta oss idag för att se hur vi kan hjälpa just dig.


Vi är en låssmed att lita på! 


  

Företagets Historia

2021 Startades RW låsservice av Robin Wolffersdorff. Robin valde att efter flera års erfarenhet inom låsbranschen och avlagt gesällprov att starta egen firma. Firman utför vanligt förekommande låssmedsarbeten och har sitt säte i Kristinehamn men åttar sig arbeten i hela Värmland. Företaget innehar F-skatt och är momsregistrerade. 


Vad är ett Gesällbrev?


Gesällprovet är ett yrkesprov som skall vara av sådan art att det efter genomförd granskning visar om den prövande är väl insatt i yrket och har de kunskaper, kompetenser och färdigheter som krävs för att kunna utföra dessa i yrket förekommande arbetsuppgifterna.

Gesällprov kan avläggas efter minst tre års dokumenterad utbildnings- och/eller arbetstid i yrket, varav gymnasieutbildning i yrket kan medräknas motsvarande två år, eller motsvarande av branschen validerade kunskaper.

För att avlägga gesällprov måste man ha genomgått en treårig lärlingsutbildning hos låssmedsföretag. Proven, som huvudsakligen är praktiskt inriktade, ska avse:

 

  • Kännedom om gängse låsfabrikat och låstyper, såväl mekaniska som elektriska konstruktioner, nycklar, nyckelämnen samt dyrkverktyg.
  • Utförande av monteringsarbeten av lås- och förstärkningsbeslag i trä och metall, även borrning, gängning och liknande.
  • Val av låstyp till olika objekt.
  • Utförande av reparationer av lås, läggning av låscylindrar i system.
  • Tillverkning av nycklar efter lås, kod eller provnyckel till såväl cylinderlås som tillhållarlås.
  • Kunnighet i svetsning och hårdlödning, kunskap om bestämmelser för s.k. "Heta arbeten."
  • Kännedom om myndigheters och försäkringsbolagens krav på intrångsskydd och utrymningsvägar samt gällande bestämmelser om s.k. skyddade nycklar.
  • Kunskap om vad som är föreskrivet i lagar och förordningar om låssmedsyrkets utövande.